22 jun 2012

agresións contra o territorio

As veces costa entender por qué se fan certas cousas. Neste apartado achéganse dous exemplos de pura invasión do territorio con moles edificatorias,
Polígono de Someso. A Coruña
Praia de Areas. Sanxenxo


Cangas do Morrazo
Pero tamén hai outro tipo de agresións, porque cando a administración non permite a construción por estar situado en un espazo natural, envez de entendelo, hai quen compra o predio e fai estas cousas.


Esta foto miña foi publicada polo xornal La Voz de Galicia, no seu apartado de Feísmo.

      ¡¡¡¡¡¡¡¡ NON QUEREMOS ESTE MODELO TURÍSTICO  !!!!!


- Pero tamén a propia Administración, que permite que certas compañías fornecedoras como Fenosa construíran encoros como o de Portomarín, sen apenas mirar polo territorio a destruir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario